Shellduikvereniging.jouwweb.nl
Home » Privacy

Privacy Verklaring Shell Duikvereniging

Shell Duikvereniging vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beschermd. In deze privacyverklaring willen wij u graag op een transparante en heldere wijze uitleggen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Uiteraard is het onze intentie om ons volledig aan de wet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG) te houden.

Doel van verwerking van uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens hebben wij nodig om u informatie te kunnen sturen over onze activiteiten en de contributie van uw lidmaatschap. We doen dit door een website, een facebook groep en een WhatsApp groep. Daarbij kan het voorkomen dat er foto’s en persoonsgegevens op internet verschijnen. Ook zijn wij verplicht om uw gegevens te delen met de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), als gevolg van ons lidmaatschap van deze overkoepelende duikbond.

We zullen alleen persoonsgegevens verwerken die we minimaal nodig hebben. Daarbij hoort dat we een inschatting kunnen maken van de gezondheidsrisico’s die (nieuwe) leden lopen. Duiken is een veilige sport, maar kent inherent een aantal risico’s. Goede voorlichting, regelmatige oefening, voldoende mentale en lichamelijke gezondheid zorgen ervoor dat deze risico’s beheerst blijven, zowel voor het potentiele nieuwe lid als voor de ons bestaande leden. Daarom verlangen wij –en onze sportbond NOB- een verklaring van medische geschiktheid en stellen we een minimumleeftijdsgrens voor duiken met perslucht. 

De volgende persoonsgegevens verwerken wij:
• Naam (Voorletters, voor- en achternaam)
• Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)
• E-mailadres 
• Geboortedatum
• Toestemming ouder/voogd indien minderjarig
• Telefoonnummer
• Nationaliteit
• Bankrekeningnummer
• Duik medische keuring datum

Wie gaan uw gegevens verwerken?
De gegevens worden ontvangen en verwerkt door Shell Duikvereniging. Daarnaast zijn wij verplicht om jaarlijkse de Nederlandse Onderwatersport Bond een opgave te doen van onze ledenbestand.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Uw gegevens worden door Shell Duikvereniging niet online bewaard maar staan in een lokaal bestand bij onze penningmeester. Wel staat er op de website een beknopte ledenlijst, deze is beveiligd met een wachtwoord. Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Verder worden er geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen.

Hoe lang slaan wij uw gegevens op?
Uw gegevens worden in principe opgeslagen zolang U lid bent van Shell Duikvereniging.

Recht om een klacht in te dienen
Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u ons een mail sturen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?
Zonder uw gegevens kunnen we geen lidmaatschap aangaan, geen contact met u opnemen via e-mail of telefonisch en geen betaling verzoek sturen. U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Shell Duikvereniging weer in te trekken.

Vragen?
Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, en de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB), de overkoepelende sportbond voor duikverenigingen waarbij onze vereniging is aangesloten.