Shellduikvereniging.jouwweb.nl
Home » Gedragregels/VCP/VOG

Gedragsregels

Shell Duikvereniging is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond. 
Naast het eigen huishoudelijk reglement dat
Shell Duikvereniging heeft gelden ook de gedragsregels zoals vastgesteld door de NOCNSF (de overkoepelende organisatie waaronder de NOB valt).

Via onderstaande linken vind je meer over de gedragsregels:
De algemene regels
De gedragscode voor duikers/sporters
De gedragscode voor trainers
De gedragscode voor bestuurders

Voor de volledigheid heeft de NOB ook nog een apart document met gedragsregels, deze gedragsregels zijn hier te lezen.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Wanneer iemand binnen de Shell Duikvereniging te maken krijgt met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten, is het eerste aanspreekpunt de vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP is er voor iedereen die opmerkingen en/of vragen heeft over Seksuele Intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil. De VCP van Shell Duikvereniging is iemand extern. Deze persoon is aangesteld door de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en kan bereikt worden via het volgende email adres vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org. 

Aanstelling nieuwe vrijwilligers

Bij het aanstellen van nieuwe vrijwilligers zal er allereerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden waarin wordt besproken wat de motivatie is om vrijwilliger te worden, welke werkervaring er is en worden referenties doorgenomen. Daarnaast wordt er naar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. Na het kennismakingsgesprek worden referenties gecontroleerd en wordt er een check gedaan bij de sportbond via het registratiesysteem Seksuele Intimidatie. Wanneer alles in orde blijkt te zijn, zal de kandidaat worden uitgenodigd om de gedragsregels van de vereniging te komen ondertekenen.